Consulatul General al Republicii Moldova la Padova (Republica Italiană)

Linkuri utile


Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului Republicii Moldova la Padova: +39 3805905331
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acte de stare civilă

Procedura de încheiere în Italia a căsătoriei de către cetăţenii moldoveni

Căsătorie la primăria italiană:

Pentru înregistrarea unei căsătorii în Italia urmează să Vă adresați la primăria italiană din regiunea Dvs. De regulă, se solicită 2 documente din partea cetățeanului RM: certificat de naștere și certificat de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio).

Pentru a solicita certificatul de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio) prin intermediul Consulatului, urmează să vă prezentați cu actele Dvs, precum și actele viitorului soț italian, după cum urmează:

Actele necesare din partea cetățeanului RM:

  • buletin de identitate sau pașaport;
  • certificat de naștere și după caz, certificat de divorț/deces al fostului soț;

Actele necesare din partea cetățeanului italian/străin:

  • copia pașaportului sau în alternativă a cărții de identitate (care urmează a fi apostilată și tradusă în limba română).
  • certificat de la primăria italiană privind starea civilă (certificato di stato libero) apostilat și tradus în română. Certificatul de „ Stato Libero”, precum și copia Cărții de identitate (în cazul în care nu se are în posesie pașaportul) urmează să fie apostilate la Prefectura/Tribunalul din regiunea Dvs; Traducerea în limba română poate fi solicitată și la consulatul RM.

În cazul în care ambii viitori soți sunt cetățeni ai Republicii Moldova, fiecare trebuie să solicite certificat de capacitate matrimonială pe numele său și, după caz extras plurilingv de pe actul de naștere. Pentru solicitarea acestui act, este necesar doar un act de identitate valabil, și, după caz copia certificat de naștere, divorț.

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 40 euro (30 euro taxe consulare + 10 euro taxe aferente).

Termenul: estimativ 45 zile.

Căsătoria la Consulatul RM:

Pentru înregistrarea căsătoriei la Consulatul Republicii Moldova la Padova, ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:

  • Buletinele de identitate valabile;
  • Certificatele de naștere;
  • Certificatele de divorț, în cazul existenței acestora.

Termenul: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile, dar nu mai mult de 60 zile.

Costul: 70 euro (50 euro taxa consulară + 20 euro taxa aferentă).