Consulatul General al Republicii Moldova la Padova (Republica Italiană)

Linkuri utile


Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului Republicii Moldova la Padova: +39 3805905331
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Documentarea cetăţenilor Republicii Moldova

Perfectarea paşaportului şi buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate buletinul de identitate şi/sau paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 1. eliberarea primară a actului de identitate;
 2. schimbarea datelor personale;
 3. expirarea termenului de valabilitate;
 4. pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 5. dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 6. solicitarea celui de-al doilea paşaport.

Eliberarea pașapoartelor pentru călătorii în străinătate şi a buletinelor de identitate perfectate are loc de marţi pînă vineri în intervalul orelor 15:30 - 17 00.

Pentru perfectarea pașaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

 • Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani
  • certificat de naştere moldovenesc în original;
  • buletin de identitate moldovenesc în original;
  • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
  • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
  • la Consulatul Republicii Moldova la Padova urmează a fi achitată taxa, care constă din:
   • taxa consulară 40 euro
   • taxa aferentă 27 euro
   • la taxa consulară şi aferentă se achită şi costul pașaportului – care variază în funcție de:
    • - 5 zile lucrătoare: 69 euro
    • - 15 zile: 49 euro;
    • - 30 zile: 39 euro.

  Notă: atenționăm că termenele susmenționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Padova – Chișinău – Padova;

 • Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani
  • buletin de identitate sau pașaport valabil în original al reprezentantului legal;
  • certificat de căsătorie/divorț moldovenesc în original al reprezentantului legal;
  • certificat de naștere moldovenesc în original al minorului;
  • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare;
  • buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
  • pașaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea pașaport (după caz);
  • acordul unuia din părinţi privind eliberarea pașaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinții se află în divorț, se prezintă hotărârea instanţei de judecată (definitivă şi irevocabilă) cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea pașaportului pe numele minorului trebuie prezentată declarația acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
  • la Consulatul Republicii Moldova la Padova urmează a fi achitată taxa, care constă din:
   • taxa consulară 40 euro
   • taxa aferentă 27 euro
   • la taxa consulară şi aferentă se achită şi costul pașaportului – care variază în funcție de:
    • Cetățeni cu vîrsta de pînă la 12 ani:
    • - 5 zile lucrătoare: 53 euro
    • - 15 zile: 37 euro;
    • - 30 zile: 30 euro.

    • Adulții și inclusiv minorii cu vîrsta peste 12 ani:
    • - 5 zile lucrătoare: 69 euro
    • - 15 zile: 49 euro;
    • - 30 zile: 39 euro.

  Notă: atenționăm că termenele susmenționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Padova – Chișinău – Padova;

Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

 • Buletin de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani
  • certificat de naştere moldovenesc în original;
  • buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care B/I a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul oficiului consular la Bologna;
  • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
  • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
  • 2 fotografii color de mărimea 3x4 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm.
  • la Consulatul Republicii Moldova la Padova urmează a fi achitată taxa, care constă din:
   • taxa consulară 30 euro
   • taxa aferentă 27 euro
   • costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:

    Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA) 1 lună 6 euro
    15 zile calendaristice 10 euro
    5 zile lucrătoare 19 euro

  Notă: atenționăm că termenele susmenționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Padova – Chișinău – Padova;

 • Buletin de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani
  • buletin de identitate/sau paşaport valabil în original al reprezentantului legal;
  • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
  • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original (după caz);
  • 2 fotografii color de mărimea 3x4 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm.
  • la Consulatul al Republicii Moldova la Bologna urmează a fi achitată taxa, care constă din:
   • taxa consulară 30 euro
   • taxa aferentă 27 euro
   • costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:

    Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA) 1 lună 6 euro
    15 zile calendaristice 10 euro
    5 zile lucrătoare 19 euro

  Notă: atenționăm că termenele susmenționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Padova – Chișinău – Padova;