Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Padova

A A A

Acte de stare civilă

Procedura de încheiere în Italia a căsătoriei de către cetăţenii moldoveni

 

Căsătorie la primăria italiană:

 

Pentru înregistrarea unei căsătorii în Italia urmează să Vă adresați la primăria italiană din regiunea Dvs. De regulă, se solicită 2 documente din partea cetățeanului RM: certificat de naștere și certificat de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio).

 

Pentru a solicita certificatul de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio) prin intermediul Consulatului, urmează să vă prezentați cu actele Dvs, precum și actele viitorului soț italian, după cum urmează:

 

Actele necesare din partea cetățeanului RM:

 

 • buletin de identitate sau pașaport;
 • certificat de naștere și după caz, certificat de divorț/deces al fostului soț;

 

Actele necesare din partea cetățeanului italian/străin:

 

 • copia pașaportului sau în alternativă a cărții de identitate (care urmează a fi apostilată și tradusă în limba română).
 • certificat de la primăria italiană privind starea civilă (certificato di stato libero) apostilat și tradus în română. Certificatul de „ Stato Libero”, precum și copia Cărții de identitate (în cazul în care nu se are în posesie pașaportul) urmează să fie apostilate la Prefectura/Tribunalul din regiunea Dvs.

 

În cazul în care ambii viitori soți sunt cetățeni ai Republicii Moldova, fiecare trebuie să solicite certificat de capacitate matrimonială pe numele său și, după caz extras plurilingv de pe actul de naștere. Pentru solicitarea acestui act, este necesar doar un act de identitate valabil, și, după caz copia certificat de naștere, divorț.

 

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 40 euro (30 euro taxe consulare + 10 euro taxe aferente).

 

Termenul: estimativ 45 zile.

 

Căsătoria la Consulatul RM:

 

Pentru înregistrarea căsătoriei la Consulatul Republicii Moldova la Padova, ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:

 

 • Buletinele de identitate valabile;
 • Certificatele de naștere;
 • Certificatele de divorț, în cazul existenței acestora.

 

Termenul: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile, dar nu mai mult de 60 zile.

 

Costul: 70 euro (50 euro taxa consulară + 20 euro taxa aferentă).

 

Informaţii privind transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţi străine

 

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

 

Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

 

Se supun transcrierii, în mod obligatoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanților pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite pînă la 17 august 2001.

 

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sînt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica:

 

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

 

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în funcție de existenţa acordurilor bilaterale sau multilaterale între state. Actele de stare civilă legalizate necesită a fi traduse în limba română şi autentificate notarial sau consular.


*Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele de stare civilă eliberate de organele competente din următoarelor state:

 

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă.

 

**Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele competente din următoarelor state:

 

GermaniaLuxemburgSlovenia
BelgiaOlandaCroaţia
SpaniaPortugaliaMacedonia
FranţaElveţiaBosnia şi Herţegovina
ItaliaTurciaSerbia
PoloniaMuntenegru 

 

produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse.**

* Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976.

 

Condițiile privind transcrierea actelor de stare civilă prin intermediul Consulatului:

 

Certificat de naștere italian:

 

Pentru transcrierea certificatului de naștere, urmează să fie prezentate:

 

 • certificat de naștere multilingv emis de comuna italiană pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de Vienna din 1976(menționată pe versul certificatului);
 • copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;
 • copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

 

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 45 zile. Acest serviciu este gratuit.

 

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

 

Certificat de căsătorie italian:

 

Pentru transcrierea certificatului de căsătorie, urmează să fie prezentate:

 

 • certificat de căsătorie multilingv emis de comuna italiană, conform Convenției de Vienna din 1976 (menționată pe versul certificatului);
 • copia pașaport sau buletin a cetățenilor RM (dacă unul din soți e cetățean străin, se prezintă copia unui act de identitate al acestuia);
 • copia certificatelor de naștere a cetățenilor moldoveni și, după caz, copia certificatului de divorț.

 

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 45 zile. Costul: 30 euro (20 euro taxa consulară + 10 euro taxa aferentă).