Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Padova

A A A

Acte notariale

I. Autentificarea procurilor

Consulatul autentifică procuri, prin care o persoană împuternicește o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Consulat prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, numărul, data şi locul eliberării actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;

IMPORTANT!!! Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Consulatului în prezenţa funcționarului consular.

II. Legalizarea semnăturii pe declaraţii

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii se prezintă următoarele documente:

  • un act de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova (paşaport / buletin de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, numărul actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se legalizează semnătura pe declaraţie;

IMPORTANT!!! Declarațiile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Consulatului în prezenţa funcționarului consular.

III. Certificarea autenticităţii fotocopiilor

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Consulat, conform programului, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.