Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Padova

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

În conformitate cu Legea Nr. 273 din 09 noiembrie 1994 “privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte” - actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte sînt: toate tipurile de paşapoarte, de buletine de identitate, permisele de şedere, documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenţia privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale refugiaţilor (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) şi ale beneficiarilor de protecţie umanitară.

Paşapoartele, buletinele de identitate, permisele de şedere şi documentele de călătorie se consideră proprietate de stat.

Paşapoartele și buletinele de identitate pot fi solicitate / perfectate prin intermediul Consulatului Republicii Moldova la Padova, Republica Italiană.

Cererile se primesc în bază de programare prealabilă.

Cum să Vă programați Accesînd următorul link: https://www.timify.com/it-it/profile/consulatul%20republicii%20moldova%20la%20padova/?v=4