Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Padova

A A A

Sfaturi de călătorie

 

Denumirea oficială a ţării: Republica Italiană
Capitala: or. Roma
Fus orar: UTC (ora universală coordonată) +1,echivalent cu ora Republicii Moldova + 1
Prefix telefonic de acces internaţional: Pentru ţară - 0039, pentru or. Roma – 06
Unitatea monetară:Euro

Sărbători oficiale (pe durata cărora instituţiile naţionale nu prestează servicii):

1 ianuarie
Anul Nou
6 ianuarie
Botezul Domnului
13-24 februarie
perioada carnavalurilor (datele variază pentru diferite regiuni ale ţării)
aprilie-mai (data variază)
Sfintele Sărbători de Paşti
25 aprilie
ziua eliberării de sub dominaţia fascistă
1 mai
Sărbătoarea Muncii
2 iunie
Ziua Naţională a Italiei (ziua proclamării Republicii)
15 august
Adormirea Maicii Domnului
1 noiembrie
ziua tuturor Sfinţilor
8 decembrie
ziua Neprihănitei Zămisliri a Sfintei Fecioare Maria
25 decembrie
Crăciunul
26 decembrie
ziua Sfîntului Stefan

 

De asemenea, în multe regiuni şi localităţi ale ţării se celebrează sărbători locale.

 

Conexiuni de transport cu Republica Moldova
(Conexiuni avia operate de compania avia "Air Moldova"):

3 zboruri directe săptămînal Chişinău-Roma:

 

Aeroportul Fumicino, Roma – Aeroportul Internaţional, Chişinău

decolareaterizare Marţi10:4013:40 Joi14:3017:30 Sîmbătă14:3017:30

 

Aeroportul Internaţional, Chişinău – Aeroportul Fumicino, Roma

decolareaterizare Marţi08:3009:40 Joi12:2013:30 Sîmbătă12:2013:30

 

4 zboruri directe săptămînal Chişinău-Milano:

 

Aeroportul Milano – Aeroportul Internaţional Chişinău:

decolareaterizare Marţi08:0011:30 Miercuri10:2013:30 Vineri15:2018:30 Duminică10:2013:30

 

Aeroportul Internaţional Chişinău – Aeroportul Milano

decolareaterizare Marţi12:2014:00 Miercuri08:0009:20 Vineri13:0014:20 Duminică08:0009:20

 

5 zboruri directe săptămînal Chişinău-Verona:

 

Aeroportul Verona – Aeroportul Internaţional Chişinău:

decolareaterizare Marţi12:0015:00 Miercuri12:0015:00 Joi12:0015:00 Vineri12:0015:00 Duminică12:0015:00

 

Aeroportul Internaţional Chişinău–Aeroportul Verona

decolareaterizare Marţi16:1017:30 Miercuri16:1017:30 Joi16:1017:30 Vineri16:1017:30 Duminică16:1017:30

 

Reglementări vamale:

 

La sosirea din Republica Moldova în Republica Italiană sunt scutite de taxe vamale bagajele călătorului conţinînd bunuri personale şi de uz familial, valoarea cumulativă a cărora nu depăşeşte suma de 300 Euro per individ – în cazul deplasării cu mijloace de transport terestru: automobil, autocar, tren, şi 430 Euro – în cazul deplasării cu mijloace de transport avia şi navale.

 

De asemenea, cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Republica Italiană pot introduce în această ţară, fără a fi obligaţi să întocmească o declaraţie vamală, următoarele bunuri:

 

 • Valută: este permis importul şi exportul fără declaraţie vamală a valutei, cecurilor de călătorie, titlurilor de valoare, preţul total al cărora nu depăşeşte 10.000 Euro. În caz contrar este necesară depunerea declaraţiei vamale la oficiile vamale la momentul trecerii frontierei;
 • Tutun şi articole de tutun: 200 buc. ţigări sau 50 buc. trabucuri, sau 250 gr. tutun - pentru persoane cu vîrsta mai mare de 17 ani;
 • Alcool şi băuturi alcoolice: 1 litru băuturi alcoolice cu grad de alcool mai mare de 22% vol. sau alcool etilic nedenaturat cu grad de alcool 80% vol. sau 2 litri băuturi alcoolice cu grad de alcool mai mic de 22% vol., precum şi 4 litri de vin şi 16 litri de bere - pentru persoane cu vîrsta mai mare de 17 ani;
 • Parfumuri: 50 ml;
 • Medicamente: doar pentru uzul personal, pentru 30 zile de tratament (autorităţile vamale au dreptul de a solicita prescripţia medicala pentru acestea).

 

Transportarea animalelor de companie se realizează doar în baza unui certificat sanitar-veterinar emis in Republica Moldova cu cel mult trei zile înainte de intrarea în Republica Italiană, de asmenea este necesară prezentarea dovezii vaccinării împotriva rabiei, efectuate cu cel puţin 21 zile înainte de călătorie.

 

Scoaterea din ţară a obiectelor de artă şi cultură este permisă doar la prezentarea licenţei de export definitiv sau temporar, eliberate de Oficiul de Exporturi al Ministerului Patrimoniului şi Activităţii Culturale, însoţite de atestatul de circulaţie liberă sau temporară.

 

Conform normelor de scuritate publică este interzisă introducerea pe teritoriul Italiei a oricărui tip de arme fără a fi însoţite de un permis eliberat de autorităţile competente din zona de reşedinţă a călătorului.

 

Reglementări pentru circulaţie:

 

Cetăţenii Republicii Moldova pot conduce mijloacele de transport pe teritoriul Republicii Italiene în baza permisului de conducere naţional eliberat de organele competente ale Republicii Moldova sau a permisului internaţional de conducere (model nou). În cazul rezidenţei pe teritoriul Republicii Italiene pe durata a mai mult de 12 luni, urmează a fi efectuată conversiunea permisului intern în permis de conducere de model italian, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Italiene.

 

Pentru a se deplasa cu mijloace de transport personale pe teritoriul Republicii Italiene este necesar certificatul internaţional de asigurare Carta Verde, eliberat de oficiul naţional de asigurări auto, ce permite intrarea şi circulaţia autovehicolelor pe teritoriul unui stat străin.

 

În vederea asigurării securităţii circulaţiei rutiere, limitele de viteză în vigoare pentru Republica Italiană sunt următoarele: 130 km/h pentru autostrăzi, 110 km/h pentru străzile extraurbane principale, 90 km/h pentru străzile extraurbane secundare şi pentru străzile extraurbane locale, 50 km/h în localităţi. Depăşirea limitelor de viteză cu pînă la 10 km/h este pedepsită administrativ prin plata unei amenzi de la 38 pînă la 155 Euro. Depăşirea limitelor de viteză cu pînă la 40 km/h este pedepsită administrativ prin plata unei amenzi de la 155 pînă la 624 euro.

 

Atît conducătorul autovehicolului, cît şi însoţitorul acestuia trebuie să poarte centura de siguranţă. În cazul transportării copiilor sub vârsta de 12 ani este obligatoriu scaunul auto. Consumul băuturilor alcoolice de către conducătorii auto este interzis, folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii automobilului - de asemenea.

 

Date de contact ale serviciilor de urgenţă:

 

 • 112 – Serviciul Carabineri, din anul 1991 numărul respectiv funcţionează în calitate de număr de urgenţă la nivel european. Operatorii multilingvi angajaţi în serviciul de recepţionare a apelurilor asigură capacitatea de intervenţie promptă la solicitările adresate de către cetăţenii străini aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene.
 • 113Poliţia de Stat, la adresa electronică www.poliziadistato.it poate fi accesată harta interactivă a chesturilor şi comisariatelor de securitate publică din fiecare provincie a Republicii Italiene;
 • 115 Serviciul Pompieri;
 • 1515 – Serviciul intervenţie al Corpului Forestier de Stat (pentru semnalizarea incendiilor forestiere);
 • 117 – Garda Financiară;
 • 118 – Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă (Numărul respectiv poate fi format de la orice telefon de reţea fixă şi mobilă, publică sau privată, fără prefixe, iar în cazul unui automat telefonic numărul poate fi format fără cartelă sau fisă telefonică);
 • 1530 – Garda de Coastă (pentru semnalizarea accidentelor acvatice);
 • 803160 – informaţii cu privire la serviciile acordate de Oficiile Poştale (disponibil de luni pînă sîmbătă, de la 8.00 pînă la 20.00).

 

Diverse:

 

Alimentarele şi toate celelalte magazine prestează servicii de luni pănă sîmbătă în regim de lucru 8.00 – 20.00. Duminica majoritatea acestora nu activează.

 

La efectuarea schimbului de bani la ghişeele de schimb valutar şi în bănci e necesar de luat în consideraţie comisionul prelevat de acestea pentru schimb, de menţionat că în locurile publice de importanţă sporită, precum gările şi aeroporturile, comisionul poate depăşi valoarea de 10%. Regimul de activitate al majorităţii băncilor se încadrează între orele 9.00 şi 16.30, cu pauză de masă.

 

La 02 iulie 2009, Camera superioară a Parlamentului italian a aprobat Decretul-lege "Cu privire la securitate". Noul Decret-lege, deşi înăspreşte pedepsele pentru un spectru mai larg de contravenţii şi infracţiuni îndreptate împotriva ordinii publice, pornind de la unele fapte mai puţin periculoase cum ar fi cerşitul sau aruncarea gunoiului prin geamul vehiculului staţionat sau în mişcare şi, ajungînd la infracţiuni legate de activitatea structurilor de tip mafiot, este totuşi, dedicat în cea mai mare parte fenomenului imigraţiei ilegale.

 

Astfel, acest act normativ, introduce un şir de contravenţii şi infracţiuni noi cu privire la imigrarea ilegală şi înăspreşte sancţiunile pentru fapte incriminate, deja, de legislaţia în vigoare. În mod particular, menţionăm următoarele:

 

 • este introdusă o nouă infracţiune – intrarea şi şederea ilegală pe teritoriul statului italian, pentru care este prevăzută achitarea unei amenzi de la 5 la 10 mii euro şi expulzarea de pe teritoriul Italiei;
 • funcţionarii publici şi alţi operatori de servicii publice vor fi obligaţi să semnaleze organelor de drept străinii nedocumentaţi care vor apela la serviciile lor (inclusiv personalul şcolar, spitalicesc, din alte oficii publice);
 • primăriile sunt autorizate să apeleze la asociaţii de voluntariat pentru a organiza ture de supraveghere a teritoriului, fiind permise în acest scop, patrulele private paramilitare formate din cetăţeni neînarmaţi care vor purta uniforme cu însemne specifice pentru poliţia privată;
 • este prelungit de la 2 la 6 luni termenul maxim de detenţie în Centrele de identificare şi expulzare;
 • dreptul cetăţeanului de a cere tutela asupra rudei sale prin alianţă – cetăţean străin neregulamentar – în scopul evitării expulzării, este redus de la gradul IV la gradul II;
 • este introdusă infracţiunea de transmitere a imobilului în folosinţa străinului clandestin, fiind avuţi în vedere proprietarii de locuinţe care oferă în chirie străinilor clandestini. Pentru această infracţiune este prevăzută privaţiunea de libertate pînă la 3 ani;
 • a fost prelungită de la 6 luni la 2 ani perioada care va trebui să treacă de la data încheierii căsătoriei între un cetăţean italian şi un cetăţean străin rezident legal în Italia, după care cetăţeanul străin va putea depune cererea de obţinere a cetăţeniei italiene. În cazul cetăţeanului străin domiciliat în străinătate, perioada de aşteptare va fi de 3 ani;
 • operatorii de transferuri băneşti internaţionale vor fi obligaţi să ceară permisul de şedere italian de la clienţii cetăţeni străini, copia permisului urmînd să fie păstrată timp de 10 ani. În cazul lipsei permisului, operatorul este obligat să denunţe străinul în termen de 12 ore, în caz contrar, riscă excluderea din registrul agenţilor autorizaţi pentru activităţi financiare;
 • a fost introdusă o taxă de 400 de euro pentru depunerea cererilor de dobîndire sau redobîndire a cetăţeniei italiene şi de 200 de euro pentru fiecare cerere nouă de eliberare sau reînnoire a permisului de şedere, cu excepţia permiselor acordate în scop de azil sau pentru motive umanitare;
 • străinii care vor dori să se căsătorească în Italia vor trebui să prezinte permisul de şedere;
 • autorizarea înregistrării domiciliului străinului va fi precedată de verificarea situaţiei igienico-sanitare a imobilului în care locuieşte;
 • pentru autorizarea cererii de reîntregire a propriei familii, locuinţa solicitatului va fi supusă expertizei în vederea verificării îndeplinirii criteriilor igienico-sanitare care vor fi stabilite de fiecare primărie în parte;
 • eliberarea oricărui document de stare civilă (certificat de căsătorie, de naştere, deces, etc.) va avea loc doar la prezentarea permisului de şedere;
 • străinul va fi radiat din registrul anagrafic al imigraţilor cu şedere legală la expirarea a 6 luni din data expirării permisului de şedere;
 • sunt introduse sancţiuni sub forma de arest de pînă la 1 an şi amendă de pînă la 2 mii euro pentru neprezentarea la cererea agentului de securitate publică a permisului de şedere şi/sau a oricărui alt act de identificare.

 

Precizări referitor la intrarea cetăţenilor străini în Republica Italiană în baza confirmărilor ("ricevuta") eliberate de oficiile poştale italiene

 

"Ricevuta" obţinută în urma depunerii/transmiterii, de către cetăţenii străini, a documentelor pentru obţinerea primului permis de şedere (prima documentare cu permis de şedere) în Italia, nu permite cetăţenilor străini-necomunitari, intrarea/revenirea pe teritoriul Republicii Italiene în cazul cînd aceştia nu deţin viză. Acest drept i se va oferi migrantului în urma definitivării procedurii de legalizare soldat cu eliberarea primului permis de şedere. Respectiv, pînă la eliberarea primului permis, statutul migrantului în Italia rămîne a fi nedeterminat.

 

"Ricevutele" eliberate persoanelor care au depus documentele corespunzătoare pentru reînnoirea permisului de şedere în Italia, permit revenirea în Italia a cetăţeanului străin fără a deţine viza corespunzătoare. Această categorie de document oferă dreptul deţinătorului acestuia/migrantului de a intra/ieşi în/din Italia doar pe calea aerului şi prin acelaşi punct de frontieră aerian. În prezent, autorităţile italiene nu mai condiţionează posibilitatea intrării facilitare în Italia, în baza "ricevutei", doar în anumite perioade de timp ale anului calendaristic.

 

„La revenire în Italia, în baza ricevutei corespunzătoare, cetăţeanul urmează să prezinte permisul de şedere expirat în original (Originalul permisului de şedere nu se retrage în procesul de depunere a actelor pentru eliberarea permisului de şedere nou. Actul expirat se retrage doar la eliberarea permisului nou). Prin urmare, în cazul cînd permisul de şedere expirat se declara pierdut, cetăţeanul străin urmează să obţină viza la misiunea diplomatică italiană”