Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Padova

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare, precum şi cheltuielile aferente sunt reglementate de către Legea nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare.

Taxă consulară – plată efectuată la bugetul de stat de către persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cheltuieli aferente – cheltuieli suportate de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova în urma prestării serviciilor consulare.

 

Nr.Tipul Serviciul ConsularTaxa consularaTaxa aferentaTaxa Agenției Servicii PubliceTotalTaxa aferentă opțională pentru serviciul de livrare la domiciliu prin posta a documentului perfectat
în euro
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar200 20+10 euro
2Tip B-viză de tranzit400 40+10 euro
3Tip C-viză de scurtă ședere400 40+10 euro
4Tip D-viză de lungă ședere400 40+10 euro
II . Perfecrarea și eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM ( PA pentru cetățenii aflați în străinătate): 
a) termenul de perfectare - 30 zile40113990+10 euro
b) termenul de perfectare -15 zile401149100+10 euro
c) termenul de perfectare - 5 zile401169120+10 euro
Perfectarea setului de documente pentru obținera pașaportului de cetățean al RM (PA- pentru copilul cu vîrsta de pina la 12 ani aflați în străinătate): 
a) termenul de perfectare - 30 zile40103080+10 euro
b) termenul de perfectare -15 zile40133790+10 euro
c) termenul de perfectare - 5 zile401253105+10 euro
2Perfectarea setului de documente pentru obținera buletinului de identitate al RM (CA): 
a) termenul de perfectare - 30 zile309645+10 euro
b) termenul de perfectare -15 zile30101050+10 euro
c) termenul de perfectare - 5 zile30111960+10 euro
Eliberarea buletinului de identitate al RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul aflat provizoriu în străinătate: 
a) termenul de perfectare - 30 zile309645+10 euro
b) termenul de perfectare -15 zile30101555+10 euro
c) termenul de perfectare - 5 zile30112970+10 euro
Eliberarea actului de identitate proviziriu (BP) cu fotografia persoanei-24 ore3083,541,5+10 euro
3Examinarea cererii privind domiciliu permanent15020 170+10 euro
4Eliberarea Titlului de Călătorie205 25+10 euro
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetățeniei105 15*lipsă serviciu
2Examinarea cererii privind renunțarea cetățeniei30020 320*lipsă serviciu
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetățeniei RM105 15*lipsă serviciu
4Eliberarea adeverinții privind renunțarea la cetățenie500 50*lipsă serviciu
5Eliberarea adeverinții privind dobîndirea cetățeniei RM100 10*lipsă serviciu
6Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie500 50*lipsă serviciu
IV. Inregistrarea actelor de stare civila
1Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de casatorie5020 70*lipsă serviciu
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare încazurile când între aceștea nu există litiigii referitoare la partaj sau ia întreținerea soțului inapt de muncă25020 270*lipsă serviciu
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani5020 70*lipsă serviciu
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei15020 170*lipsă serviciu
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv205 25+10 euro
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui,și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv2010 30+10 euro
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii: 
a) în numele persoanei fizice300 30*lipsă serviciu
b)în numele persoanei juridice600 60*lipsă serviciu
2Autentificarea testamentului300 30*lipsă serviciu
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj1005 105*lipsă serviciu
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)505 55*lipsă serviciu
5Legalizarea semnăturilor de pe documente100 10*lipsă serviciu
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele20 2*lipsă serviciu
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)105 15*lipsă serviciu
8Certificarea unor fapte , în cazurile prevăzute de lege : 
a)certificarea faptului aflării persoanei în viață,faptului aflarii persoanei intr-un anumit loc200 20*lipsă serviciu
b)certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată in fotografie100 10*lipsă serviciu
c)certificarea timpului(data) prezentării documentului150 15*lipsă serviciu
9Primirea documentelor la păstrare(p/u fiecare luna)200 20*lipsă serviciu
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv100 10*lipsă serviciu
11Întocmirea protestelor de mare300 30*lipsă serviciu
12Asigurarea probelor500 50*lipsă serviciu
13Alte acte notariale500 50*lipsă serviciu
VI. Supralegalizarea consulara
1Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova 
a)pentru persoane fizice305 35+10 euro
b)pentru persoane juridice605 65+10 euro
VII . Alte acțiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă (extras plurlingv, certificat capacitate matrimonială, duplicat de pe acte stare civilă), cazier juridic etc.) sau a unei informații din Republica Moldova305 35+10 euro
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte (declarații consulare pentru permise de conducere, ”stessa persona” sau ”essate generalita”.)305 35*lipsă serviciu