Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul Republicii Moldova la Padova

A A A

Titlu de călătorie

 

 

I. Informaţii generale.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 987 din 24 decembrie 2012 «pentru aprobarea Regulamentului cu privire la titlul de călătorie» – titlul de călătorie (PAȘAPORT ALB) este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova. Titlul de călătorie se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

II. Regulile pentru depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie.

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul prezintă:

  • formularul pentru eliberarea titlului de călătoriese completează la Consulat;
  • 2 fotografii 35mm x 45mm (color);
  • dovada cetăţeniei Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport expirat sau deteriorat, certificatul de naştere, în cazul minorilor, certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova);
  • dovada achitării taxei consulare – 25 euro – se achită în ziua adresării.

III. Eliberarea titlurilor de călătorie copiilor minori

Cererile de eliberare a titlurilor de călătorie pentru copilul minor vor fi completate de către reprezentantul legal al acestuia. La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:

  • formularul pentru eliberarea titlului de călătoriese completează la Consulat;
  • 2 fotografii 3x4 cm;
  • dovada cetăţeniei Republicii Moldova (paşaport, certificatul de naştere, certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova);
  • actul de identitate al reprezentantului legal;
  • actele de stare civilă care demonstrează legătura de rudenie dintre solicitant şi copilul minor;
  • documentele care confirmă calitatea de reprezentant legal al copilului minor pentru care se solicită titlul de călătorie.

IV. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie.

Titlul de călătorie se eliberează pentru un termen de 30 de zile.